Welkom bij

Wereldwinkel Brielle

 

ANBI gegevens 2012

 Naam instelling

 Stichting Wereldwinkel Brielle

 RSIN

 8110.95.812

 Vestigingsadres

 Voorstraat 73, 3231 BG Brielle

 Telefoonnummer

 0181 415314

 E-mail adres

 wereldwinkel.brielle@planet.nl

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Brielle bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Brielle is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Brielle vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Financiering

Geld wordt verworven door de verkoop van eerlijke artikelen.

Beheer van het vermogen

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester en de boekhouder.

Besteding van  het vermogen

Het vermogen wordt besteed door giften aan importeurs van artikelen uit ontwikkelingslanden en/of door giften aan ontwikkelingsprojecten.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Voorzitter: D. Muizer, secretaris: W. Romers, penningmeester: S. van Krochten, twee bestuursleden: B. Breston en P. van Noort.

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Brielle heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen jaarlijks een kleine attentie in de vorm van een cadaubon van de Wereldwinkel of een ander aardigheidje. Reiskosten gemaakt voor het inkopen van de winkelcollectie en deelname aan cursussen van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels worden vergoed. Verder worden er periodiek medewerkersavonden en jaarlijks een medewerkersuitje georganiseerd (zie jaarverslag).

Verslag

JAARVERSLAG 2012

Wereldwinkel Brielle

Winkeladres: Voorstraat 73

            3231 BG Brielle

            Tel: 0181 415314

Openingstijden:   maandag tot en met zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur

                            koopzondagen van 12.00 uur - 16.00 uur                        

E-mail:                 wereldwinkel.brielle@planet.nl

Website:              http://www.wereldwinkelbrielle.wereldwinkels.nl

                            www.cultuurwebbrielle.nl/wereldwinkel

Gironummer:       8174221

KvK nummer:      243 309 39

BTW nummer:     NL 81

 

DOELSTELLING VAN DE WERELDWINKEL

Doelstelling van Wereldwinkel Brielle is: Het verkopen van eerlijke producten en het geven van informatie over deze producten en hun producenten, om zo te komen tot een rechtvaardige verdeling van de welvaart in de wereld.

Wereldwinkels verkopen originele cadeaus en heerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu.

De producenten krijgen een rechtvaardige prijs voor hun producten, zij kunnen zo een menswaardig bestaan opbouwen.

WINKELEXPLOITATIE