Welkom bij

Wereldwinkel Brielle

 

ANBI gegevens 2013

 Naam instelling

 Stichting Wereldwinkel Brielle

 RSIN

 8110.95.812

 Vestigingsadres

 Voorstraat 73, 3231 BG Brielle

 Telefoonnummer

 0181 415314

 E-mail adres

 wereldwinkel.brielle@planet.nl

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Brielle bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Brielle is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Brielle vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Financiering

Geld wordt verworven door de verkoop van eerlijke artikelen.

Beheer van het vermogen

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester en de boekhouder.

Besteding van  het vermogen

Het vermogen wordt besteed door giften aan importeurs van artikelen uit ontwikkelingslanden en/of door giften aan ontwikkelingsprojecten.

Samenstelling / Functies van het bestuur

Voorzitter: D. Muizer, secretaris: W. Romers, penningmeester: S. van Krochten, twee bestuursleden: B. Breston en P. van Noort.

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Brielle heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen jaarlijks een kleine attentie in de vorm van een cadaubon van de Wereldwinkel of een ander aardigheidje. Reiskosten gemaakt voor het inkopen van de winkelcollectie en deelname aan cursussen van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels worden vergoed. Verder worden er periodiek medewerkersavonden en jaarlijks een medewerkersuitje georganiseerd (zie jaarverslag).

Verslag

JAARVERSLAG 2013

Wereldwinkel Brielle

Winkeladres: Voorstraat 73

            3231 BG Brielle

            Tel: 0181 415314

Openingstijden:   maandag tot en met zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur

                            koopzondagen van 12.00 uur - 16.00 uur                        

E-mail:                 wereldwinkel.brielle@planet.nl

Website:              http://www.wereldwinkelbrielle.wereldwinkels.nl

                            www.cultuurwebbrielle.nl/wereldwinkel

Gironummer:      NL91 INGB0008174221

KvK nummer:      243 309 39

BTW nummer:     NL 81

 

DOELSTELLING VAN DE WERELDWINKEL

Doelstelling van Wereldwinkel Brielle is: Het verkopen van eerlijke producten en het geven van informatie over deze producten en hun producenten, om zo te komen tot een rechtvaardige verdeling van de welvaart in de wereld.

Wereldwinkels verkopen originele cadeaus en heerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu.

De producenten krijgen een rechtvaardige prijs voor hun producten, zij kunnen zo een menswaardig bestaan opbouwen.

 

VOORWOORD

De Wereldwinkel Brielle is in 2013 begonnen met een gedeeltelijk nieuw bestuur en in de werkgroepen met een aantal nieuwe coördinatoren.

Tevens vonden er een aantal verschuivingen van taken onder de medewerkers plaats.

Het was voor het bestuur allereerst belangrijk om elkaar en alle 37 medewerkers zo goed mogelijk te leren kennen en samen de prioriteiten vast te stellen.

Om dit te bereiken heeft het bestuur maandelijks vergaderd. Daarnaast kwamen voorzitter en coördinatoren maandelijks bijeen om een goede afstemming te bereiken.

De jaarkalender van de LVWW (Landelijke Vereniging van Wereldwinkels) werd als leidraad genomen voor de thema’s en de daaraan gekoppelde activiteiten.

Er werden vier medewerkers avonden gehouden. De eerste avond was op 28 februari. Er werd aan de hand van een spel de mening van de medewerkers gepeild over wat zij goed en minder goed vonden gaan. Daarbij kwam vooral de vraag naar voren om een workshop inpakken te organiseren. Deze hebben we op10 april gehouden.

Op 29 oktober kon een gift van 1000 euro overhandigd worden aan een project voor schoolkinderen in Oeganda en op 10 december kon er nogmaals een gift van 1000 euro ter beschikking gesteld worden aan een project voor senioren in Ethiopiӫ. We zijn erg blij dat we deze giften hebben kunnen realiseren.

De medewerkers maakten samen een uitstapje naar Bergen op Zoom waar de Wereldwinkel daar werd bezocht. De jaarlijkse BBQ in de kassen bij de familie Voogt was ook dit jaar een groot succes.

Alle taak- en functieomschrijvingen van de bestuursleden en coördinatoren werden geoptimaliseerd.

In de winkelruimte is hard gewerkt aan de brandveiligheid. Een nieuw plafond en elektrische bedrading werden aangelegd in de etalage en er werd een opslagruimte gevonden in de kelder.

De nieuwe opslagruimte bleek helaas niet bestand tegen de harde slagregens, waardoor er wateroverlast ontstond en een aantal tafels en etalagemateriaal verloren is gegaan.

Het was een geluk bij een ongeluk, dat de Wereldwinkel Spijkenisse - die helaas zijn deuren moest sluiten - aan onze Wereldwinkel een aantal tafels en wandrekken en andere bruikbare onderdelen voor de inrichting kon schenken. Daarvoor is het bestuur van Wereldwinkel Brielle het bestuur van Wereldwinkel Spijkenisse bijzonder erkentelijk.

We startten 2013 met 37 medewerkers; een aantal medewerkers heeft ons moeten verlaten. In het voorjaar konden we al snel nieuwe medewerkers begroeten. Zij hebben inmiddels allen hun weg gevonden binnen de groep. Zo hebben we het jaar 2013 met 39 medewerkers positief kunnen afsluiten.

Namens het bestuur dank ik iedereen voor zijn inzet in 2013 en hoop op een succesvol 2014.

Dini Muizer, voorzitter

 

WINKELEXPLOITATIE 

De werkgroep inkoop

Deze is in 2013 in een geheel nieuwe samenstelling van vier personen van start gegaan.

De werkgroep inkoop heeft er naar gestreefd veel nieuwe artikelen in te kopen om de winkel en de etalage steeds actueel te houden. De werkgroep is in totaal tien keer naar Culemborg, een keer naar Tilburg en een keer naar de beurs in Berkel en Rodenrijs geweest om in te kopen. Verder is er twee keer via de webshop van Sawahasa besteld en een keer bij Fair Forward. De inkoopgroep hoopt op een succesvol 2014. We gaan ervoor!

De verkoop van food

De verkoop van food blijft stabiel ondanks dat fairtrade regelmatig bepaalde producten niet meer kan leveren. In oktober is overgegaan naar de thee van Cerro Azul. Dit is een heel mooi klein project en wij willen daar graag onze bijdrage aan leveren. De chocoladerepen van Tony Chocolonely - vooral de aparte smaken - zijn erg geliefd bij onze klanten, net als de paaseitjes en de chocoladeletters.

Met ingang van 1 januari 2014 zal een nieuwe medewerker de coördinatie van food overnemen, zij is in de laatste maanden van 2013 ingewerkt. Ook voor de kerstpakketten is een nieuwe coördinator gevonden. Zij gaat deze taak in 2014 op zich nemen en is ook in de afgelopen periode ingewerkt.

De werkgroep etaleren,

De inrichting van de etalage sluit ook aan op de thema’s van de jaarkalender. Een thema wordt uitgewerkt tijdens het coördinatoren overleg. In principe wordt de etalage eens in de vier weken aangepast. Een enkele keer wordt hier van afgeweken, bijvoorbeeld met de kerstdagen of met Moederdag. Voordat de etalage gemaakt wordt is er ook overleg met de inkoop- en verkoopgroep over de artikelen die in de etalage komen.

De vier leden van de etalagegroep werken bij toerbeurt met zijn tweeën en zorgen zelf voor het decoratiemateriaal.

De werkgroep publiciteit.

Vanaf september 2013 bestaat de werkgroep uit vier personen.

Drie leden verzorgen de tweewekelijkse persberichten. De persberichten worden naar huis-aan-huis bladen in Brielle, Oostvoorne en Rozenburg gestuurd. Een lid van de werkgroep schrijft de email nieuwsbrief voor vaste klanten. Eenmaal per maand wordt deze nieuwsbrief met aanbiedingen en nieuws verstuurd. Twee leden van de werkgroep publiciteit houden de website van de Wereldwinkel bij met nieuws, aanbiedingen, activiteiten en themapagina’s. In september 2013 hebben twee medewerkers van de werkgroep publiciteit de workshop “web wizard” bij Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVWW) in Culemborg gevolgd.

Eind 2013 zijn de ANBI gegevens op de website geplaatst.

Bezoek website 2013: Google Analytics registreerde de bezoeken aan de website van 1 januari t/m 31 december 2013. De statistiek vertoont sinds juni 2013 een stijgende lijn. Het bezoek is als volgt:1094 bezoeken van 664 individuele bezoekers, die gemiddeld 6,75 pagina’s per bezoek bekijken. Van de bezoekers zijn 60,6 % terugkerende bezoekers en 39,4 % nieuwe bezoekers.

De werkgroep heeft dit jaar zeven keer overlegd over de planning van persberichten, email nieuwsbrief en website. Dit jaar is persfotograaf Jos Uijtenhage bereid gevonden de uitreiking van de twee giften van de Wereldwinkel te fotograferen voor Briels Nieuwsland. Bij alle andere persberichten en berichten op de website en in de vaste-klanten brief werden foto’s gemaakt door de leden van de werkgroep. Er is dit najaar een advertentie geplaatst over de Big Fair Shopper in Briels Nieuwsland.

De werkgroep verkoop en activiteiten Wereldwinkel

De presentatie schappen en midden tafels worden door leden van deze werkgroep bijgehouden. Veranderingen in de winkel vinden op wisselende dagen plaats en altijd met hulp van de winkelbezetting. Er is voor een andere opzet van het documentatiesysteem gekozen, hier wordt nog verder aan gewerkt.

Ambulante verkoop non-food.

Er is meegedaan aan de zomermarkten in Brielle, helaas loopt het voetgangersgebied niet door tot of voorbij de Wereldwinkel. Tijdens Bruisend Brielle was dat gelukkig wel het geval, dat deed ons goed. De kerstmarkt bij restaurant Meidoorn in Oostvoorne verliep succesvol.

Voor de kerstmarkten en feestdagen werden extra tasjes aantrekkelijk gevuld en mooie pakketjes samengesteld, leuke versieringen gemaakt en extra theeboeketten vervaardigd.

Activiteiten

Paaseieren hingen in de etalage en de winkel, versierd door leerlingen van basisschool Tintestein uit Tinte. Ouders en familie kwamen kijken, winnaars van de mooiste paasversiering kregen een plaats op de website. Ter voorbereiding van de activiteit werd er door een medewerkster over de doelstelling van de Wereldwinkel verteld op die school.

De Wereldwinkel nam deel aan het landelijk project: “Mijn droom voor ons land, inspiratie voor de nieuwe koning”. In een wensboom in de etalage kon iedereen zijn wens voor de koning hangen. Bijzondere gast was de burgemeester van Brielle, mevrouw Betty van Viegen. De Wereldwinkel heeft in juli/augustus deelgenomen aan de landelijke fotowedstrijd voor jongeren: Fotografeer een gelukspoppetje tijdens je vakantie. In oktober was de presentatie van de nieuwe thee van Cerro Azul, een theeschenkerij en een vertoning van dvd over het project. In de week voor Sinterklaas stond een “grabbelzak” in de winkel.

In de Brielse bibliotheek staat nog steeds een vitrine met artikelen uit de winkel. Goed voor de naamsbekendheid van de Wereldwinkel. 

 

                                                   CONCLUSIE 2013 

Het is een intensief jaar geweest. Er is met groot enthousiasme veel werk verricht door ons allen.De Wereldwinkel heeft - ondanks de nog steeds voortdurende recessie - het jaar positief af kunnen sluiten.

We zijn erg blij dat we twee giften konden doen aan twee projecten, een goede uitdaging voor het nieuwe jaar.

De volgende doelen voor 2013 zijn gerealiseerd.

1.    Er is een centrale opslag ruimte gevonden.
2.    Er is een activiteitencommissie samengesteld. 
3.    Er hebben medewerkers deel genomen aan cursussen.
4.    Er zijn voorzieningen getroffen om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen.
5.    De taak- en functie omschrijvingen werden geoptimaliseerd.

 

                                       PLANNEN VOOR 2014

  1. De winkel verandering zoals gepland doorvoeren.
  2. Starten met tweejaarlijkse functioneringsgesprekken met de medewerkers.
  3. De ontwikkelingen binnen de LVWW volgen.
  4. Het vieren van het vijftienjarig jubileum van de Wereldwinkel Brielle in mei 2014.                                

Bestuur

Voorzitter:              Dini Muizer
Secretaris:              Wil Romers
Penningmeester:    Sabine van Krochten
Leden:                    Bouwina Breston
                                Pien van Noort    

 

Financiële huishouding

De omzet

Hieronder een overzicht van het omzetverloop over de jaren 2010 tot en met 2013.
 

Omzet incl. BTW          2013           2012            2011           2010
Winkel 64.361,63  €  67.752,33   82.997,90  86.440,82
Grootverbruik   3.077,40  €    3.278,56     3.420,51    2.657,52
Ambulante verkoop   1.425,60  €    1.416,10     2.022,06    1.309,34
Kerstpakketten   6.469,68  €    3.401,05     5.086,11   13.398,55
Totaal 75.334,31  €  77.848,04   93.526,58 103.806,23

 

De omzet is met 10,3% gedaald ten opzichte van 2012.

Redenen daarvoor zijn:
* er sluiten steeds meer winkels in Brielle, dus minder mensen komen naar Brielle
* de recessie speelt een rol.

Aantal klanten

                               2013                       2012                       2011                       2010

1e kwartaal           1.129                      1.343                      1.430                       1.482
2e kwartaal           1.104                      1.348                      1.780                       1.610
3e kwartaal           1.452                      1.420                      1.585                       1.915
4e kwartaal           1.572                      1.757                      2.017                       2.179
Totaal                  5.257                      5.868                      6.812                       7.186


Gemiddeld bonbedrag per jaar

                               2013                        2012                      2011                       2010
                 €           12,24          €           11,89       €            12,18        €            12,02

In 2013 zien wij het aantal klanten dalen, echter het bonbedrag is hoger geworden


Verdeling van de lasten

            2013           2012           2011           2010
Medewerkers €   1.205,98 €   2.087,50 €   1.860,54 €   1.618,77
Algemene kosten €   5.141,83 €   7.604,19 €   4.841,57 €   5.097,80
Huisvesting € 10.995,51 € 11.357,64 € 11.642,30 € 11.309,79
Verkoopkosten €   2.078,94 €   2.324,93 €   3.089,88 €   3.582,20
Totale organisatie € 19.422,26 € 23.374,26 € 21.434,29 € 21.608,56


Resultaat                                   2013                                   2012

Het bedrijfsresultaat is     €  4.967,30                        €   2.321,98
De saldowinst bedraagt    €  4.048,49                         €     932,39

 

 

BALANS

 

             2013           2012              2013            2012
kas          475,40         470,45   saldowinst      4.048,49         932,39
ING      3.700,90     10.521,75   vermogen    70.238,13     69.305,74
plusrekening                -                  -     reserveringen    35.000,00     35.000,00
spaarrekening     88.645,23     79.286,95        
debiteuren       2.191,95         713,87   crediteuren     2.181,39       1.224,13
borgsommen       1.950,00      1.950,00   te betalen diversen        115,37          123,39
pinbetalingen          148,32         156,01   af te dragen BTW      1.927,11       2.220,03
voorraad     14.623,53     13.395,72        
voorraad kadobonnen          295,00         505,00        
ingenomen kadobonnen          326,00         285,00        
te ontvangen diversen       1.054,16       1.520,93        
             
             
             
 

  113.510,49

  108.805,68

 

 

 113.510,49

   108.805,68

           
             
             
             

VERLIES- EN WINSTREKENING 2013

WERELDWINKEL BRIELLE

           

 

KOSTEN          2013         2012  

OPBRENGSTEN

         2013          2012
medewerkerkosten  € 1.205,98       Omzet    
cursussen 324,56        370,37   winkel  54.985,41 59.959,36
overige kosten medew 881,42     1.717,13   grootverbruik      2.889,57 3.060,05
algemene kosten  € 5.141,83       ambulant 1.178,18 1.182,23
adm. en kantoorkosten 415,51        310,39   pakketten      5.539,35 3.091,59
contributies 896,88     2.557,57   Totaal omzet 64.592,51  67.293,33

verzekeringen

257,43        237,59        
abonnementen 160,04        108,00        

telefoonkosten

451,68        517,65   diverse baten 107,10 207,33
bank-girokosten 252,18        375,34   rente 973,99 1.358,28

kostenpinbetalingen

390,24        459,93   donaties en giften 45,00 45,00
giften 2.000,00     3.000,00        
diverse alg kosten 307,89          37,72        

huisvestingkosten € 10.995,51

           
huur 8.164,92     8.044,86        

energiekosten

2.520,00     2.520,00        

gem.heffing/ozf

374,68        371,05        
onderhoudskostenschoonmakenk 393,63        262,08        

aanschaf klein inventaris

-457,72        159,65        
verkoopkosten € 2.078,94            

reclame en publiciteit

688,70     1.279,40        
verpakkingsmateriaal 344,27         94,96        

etalage-presenteren

168,00        243,96        
overige verkoopmateriaal 312,97        115,26        

kosten vervoer lev./winkel

513,00        574,26        
kerstpakketten 52,00         17,35        

voorlichting € 0,00

0          
Totaal org.+verkoopkosten  19.422,26   23.374,26        

Inkoopkosten

           
inkoop goederen BTW hoog 25.693,65   28.257,37        

inkoop goederen BTW laag

16.509,20   16.339,72        

Totaal inkoopkosten

 42.202,85  44.597,09        
             
TOTAAL ALLE KOSTEN 61.625,11   67.971,35        

Saldowinst/verlies

     4.048,49       932,39        
Totaal

 65.6773,60

  68.903,74

 

 

65.673,60

 68.903,74