Welkom bij

Wereldwinkel Brielle


ANBI gegevens 2014

JAARVERSLAG 2014 WERELDWINKEL BRIELLE

Winkeladres:       Voorstraat 73

3231 BG Brielle

Tel: 0181 415314

Openingstijden:   maandag tot en met zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur

                           koopzondagen van 12.00 uur - 16.00 uur                          

E-mail:                wereldwinkelbrielle@gmail.com

Website:              http://www.wereldwinkelbrielle.wereldwinkels.nl                     

Gironummer:       NL91INGB0008174221

KvK nummer:     KvK: 243 309 39

BTW nummer:    NL 81

DOELSTELLING WERELDWINKEL

Doelstelling van Wereldwinkel Brielle is: Het verkopen van eerlijke producten en het geven van informatie over deze producten en hun producenten, om zo te komen tot een rechtvaardige verdeling van de welvaart in de wereld.

Wereldwinkels verkopen originele cadeaus en eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu.

De producenten krijgen een rechtvaardige prijs voor hun producten; zij kunnen zo een menswaardig bestaan opbouwen.
Voorwoord

Het jaar 2014 stond in het teken van de viering van het 15 jarig bestaan van de Wereldwinkel in Brielle. Na een bescheiden begin in de Catharijnekerk en in de Sjoel aan de Turfkade werd in 2003 het pand Voorstraat 73 geopend. Het jubileumfeest duurde van 1 tot en met 15 mei met een kleine attentie voor onze klanten en voor de kinderen een grabbelton. Sluitstuk was een feestelijke avond bij Chez André voor alle medewerkers.

De gezellige jaarlijkse BBQ werd dit jaar gehouden in de kassen van de familie Doorduin.

Dit jaar is in de winkel een workshop etaleren en presenteren gehouden door de Landelijke Vereniging. Zes medewerkers hebben eraan deelgenomen, een inspirerende avond. Het bestuur bezocht de bijeenkomsten van de Landelijke Vereniging Wereldwinkels (LVWW) en volgde de ontwikkelingen binnen de LVWW nauwgezet.

Het bestuur bezoekt regelmatig de overleggen van de Brielse Belangenvereniging. In het kader van het muziekfestival “Brielle achter de voordeur” was er in juli  een optreden van mandoline-orkest “Capriccio” in de winkel.

Vier medewerkers van Wereldwinkel Brielle, t.w. Corrie de Bruin, Fré van der Meijden, Marian Voogt en Corry Verbrugge werden door het Steunpunt Vrijwilligerswerk van de Gemeente Brielle voorgedragen voor het “Zonnetje”.

Ten gevolge van nieuwe wettelijke voorschriften mag In de winkel geen wijn meer verkocht worden. Uitzonderingen daarop zijn grootgebruik en relatiegeschenken.

Ook dit jaar kon de Wereldwinkel een gift van  € 2000, - uitreiken. Deze keer aan het ecologische wasmiddelproject “Seepje” in Nepal. De uitreiking vond plaats tijdens een jaarlijkse medewerkersavond.

Tegen het einde van het jaar heeft een deel van de leden het bestuur van de Wereldwinkel verlaten. Voorlopig worden de taken waargenomen door een interim-bestuur. Het streven is dat binnen een half jaar een nieuw bestuur de leiding op zich zal nemen. Ook de ontwikkelingen binnen de Landelijke Vereniging Wereldwinkels zullen de aandacht van het nieuwe bestuur hebben.

Namens het bestuur danken wij alle vrijwillige medewerkers voor hun inzet in 2014 en spreken de verwachting uit dat ook 2015 een succesvol jaar voor de Wereldwinkel zal zijn.

Sabine van Krochten, penningmeester

Wil Romers, secretaris


Winkelexploitatie

De Wereldwinkel wordt draaiende gehouden door 31 medewerkers die, per twee, elke week een dagdeel verzorgen voor de verkoop van de artikelen. Deze medewerkers worden aangestuurd door de winkelcoördinator. De winkel is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur en op koopzondagen van 12.00 tot 16.00 uur.

Werkgroep inkoop:

De werkgroep inkoop bestaat uit 4 personen.

Dit jaar is er 11 keer ingekocht in Centrum Mondiaal in Culemborg en eenmaal bij de beurs van Sawahasa in Berkel en Rodenrijs. Het Centrum Mondiaal in Culemborg is verbouwd en de naam is gewijzigd in Fair Plaza. Na even wennen werkt het erg prettig. We wanen ons in de supermarkt met ons karretje! We gaan voor een goed jaar in 2015!

De verkoop van Food

Per 1.1.2014 ging de functie van foodcoördinator over naar een andere coördinator. Voor het grootverbruik bleef de ‘oude’ coördinator het belangrijkste aanspreekpunt.

De omzet daalde ten opzichte van 2013, mede door het verkoopverbod voor wijn.

Fairtrade experimenteerde met nieuwe formules, zoals de moktailkit en het wokpakket. De moktailkits vielen niet in de smaak, meer verpakking dan inhoud. Daarom is het daarop lijkende wokpakket niet besteld. De geschenkdoosjes gevuld met chocoladerepen en op het deksel plaats voor een foto zijn goed verkocht.

De verkoop van kerstpakketten

Ondanks recessie en concurrentie kunnen we terugkijken op een geslaagde periode. Er is in oktober een presentatie middag/avond kerstpakketten georganiseerd. We hebben oude getrouwe, maar ook nieuwe klanten mogen begroeten. Totaal zijn er 260 pakketten ingepakt met een mooie omzet als resultaat. Het doel voor volgend jaar is om meer nieuwe klanten te werven om zo de omzet te consolideren

Werkgroep Etaleren,

In juli 2014 is een nieuwe etalagegroep gestart. In het begin met drie personen, maar na enkele maanden heeft een vierde zich bij ons gevoegd en sinds die tijd zijn we compleet. Na een gewenningsperiode zijn we goed op elkaar ingespeeld en hebben we onze eigen stijl ontwikkeld. Dat is te merken aan de verkoop uit de etalage, vooral van grote stukken.

Dit jaar willen we het etalagemateriaal opknappen (verven) omdat het nogal beschadigd is en eventueel iets nieuws aanschaffen. We hebben er zin in!

Werkgroep publiciteit

De werkgroep bestaat uit vier medewerkers. Tot de maand oktober was nog een vijfde medewerker als ondersteuning van de website actief. De werkgroep heeft dit jaar 4 keer overlegd over de te plaatsen persberichten, de inhoud van de website en over vaste klanten-brief. Als extra activiteit maakte de werkgroep minitheeboeketjes voor de klanten tijdens de Fairtradeweek vanwege het 45-jarig bestaan van de landelijke Wereldwinkels.

Persberichten Eenmaal per de twee weken worden berichten gestuurd naar “Briels Nieuwsland”, “Weekblad Westvoorne” en de “Rozenburgse Courant”. Uitgangspunt is de landelijke themakalender. De inhoud van de persberichten wordt gecoördineerd met de werkgroepen etalage, inkoop en winkelverkoop. Ook dit jaar heeft de fotograaf van Briels Nieuwsland bij de overhandiging van de gift aan het project ‘Seepje’ een foto voor de krant gemaakt. Voor de overige persberichten, de website en de vaste-klanten-brief maken de leden van de werkgroep zelf foto’s.

Advertenties Er is dit najaar een advertentie geplaatst in de speciale Sinterklaaskrant van het Sinterklaas- en Kerstmanhuis. Ook is er in de zomermaanden een A5 poster opgehangen bij de campings op Voorne.

Vaste klanten-brief   Eén keer per maand wordt er een email met aanbiedingen en nieuws gestuurd naar 70 klanten die zich hebben geabonneerd op de vaste klanten-brief.

Website De website wordt bijna dagelijks up to date gehouden. Twee leden van de werkgroep publiciteit houden de website van de Wereldwinkel bij met nieuws, aanbiedingen, activiteiten en themapagina’s. Begin 2014 zijn de ANBI gegevens op de website geplaatst.

Bezoek van de website www.wereldwinkelbrielle.wereldwinkels.nl. Google Analytics telt de bezoeken op de website. In 2014 werden 1203 bezoeken van 824 individuele bezoekers geregistreerd, die gemiddeld 7,15 pagina’s bekeken gedurende gemiddeld 3,28 minuten per bezoek. 66,2 % van de bezoekers keren terug naar de website; 33,8 % zijn nieuwe bezoekers. In november en december werd het hoogste aantal bezoeken geregistreerd, resp. 182 en 166. Het bezoek in 2014 vertoont een stijgende tendens ten opzichte van 2013.

De werkgroep verkoop/activiteiten winkel

De werkgroep verkoop bestaat uit 3 medewerkers. De taken van de werkgroep zijn:

-Presentatie / winkelinrichting

-Activiteiten in de winkel

-Ambulante verkoop

De werkgroep sloot zoveel mogelijk aan bij plaatselijke activiteiten zoals zomermarkten, en de kerstmarkt. Bij het Geuzenfeest op 1 april was de Wereldwinkel vertegenwoordigd met een straatgroep.

Tijdens “Brielle achter de voordeur” organiseerde de werkgroep een optreden van Capriccio in de winkel. In de weken voor Pasen was er een wedstrijdje paaseieren tellen. In mei vierden we het 15jarig bestaan van de Wereldwinkel met feestelijke activiteiten voor klanten en medewerkers. In de Fair Trade week was er voor onze klanten een presentje. In de weken voor Sinterklaas stond er een grabbelzak in de winkel.

In oktober waren we op uitnodiging van ‘Liturgisch bloemschikken’ aanwezig in de kerk van Oostvoorne. De verkoop liep goed. Achter een kraam op de Kerstmarkt bij de Meidoorn in Westvoorne en in de Catharijnekerk was de verkoop zeer naar tevredenheid. Deze markten zijn voor herhaling vatbaar. In de Brielse bibliotheek staat een vitrine met artikelen uit de winkel. Dit zorgt voor naamsbekendheid. Het verkooppunt bij de VVV in Oostvoorne is opgeheven, omdat de VVV haar activiteiten op die locatie staakte.

Het verpakkingsmateriaal in de winkel is verminderd en we bieden geen (plastic) tasjes meer aan. Doosjes en zakjes van oude posters en tijdschriften worden door medewerkers zelf gemaakt, dus recycling.
Interim-bestuur

Gea Oldenburg                                  Interim-voorzitter

Marjan Sintmaartensdijk                    Secretaris

Sabine van Krochten                          Penningmeester

Teuni Langendoen                             lid                   

Hennie de Deken                               lid          
 


FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014  
    

De omzet   

Hieronder een overzicht van het omzetverloop over de jaren 2011 t/m 2014

Omzet incl. BTW

2014                 2013               2012               2011

Winkel                     €   62.152,20  €   64.361,63  €   69.752,33  €    82.997,90

Grootverbruik          €     2.108,12  €     3.077,40  €     3.278,56  €      3.420,51

Ambulante verkoop €     1.339,25  €     1.425,60  €     1.416,10  €      2.022,06

Kerstpakketten        €     5.925,48   €     6.469,68  €     3.401,05  €      5.086,11

Totaal                      €   71.525,05   €   75.334,31  €   77.848,04   €   93.526,50

De omzet is met 5,06 % gedaald ten opzichte van 2013   

De reden hiervoor is:
   * er sluiten steeds meer winkels in Brielle, dus minder mensen komen naar Brielle om hier gezellig te komen winkelen.

Aantal klanten       2014                 2013              2012                  2011

1e kwartaal           1.039                1.120              1.343                 1.430

2e kwartaal           1.131                1.104              1.348                 1.780

3e kwartaal          1.389                 1.452              1.420                 1.585

4e kwartaal          1.327                 1.572              1.757                 2.017

                            4.886                5.257               5.868                 6.810

Gem. bonbedrag

per jaar                2014                 2013                 2012                  2011  

            €    12,72           €    12,24          €    11,89           €    12,18

In 2014 zien wij het aantal klanten dalen, echter het bonbedrag is hoger geworden.

Verdeling van de lasten
                             2014                 2013                2012                    2011

Medewerkers        €     2.601,08   €     1.205,98    €     2.087,50      €      1.860,54

Algemene kosten  €     3.601,40   €     5.141,83    €     7.604,19      €      4.841,57

Huisvesting           €   12.223,68  €   10.995,51     €   11.357,64      €    11.642,30

Verkoopkosten      €     2.385,04  €     2.078,94      €     2.324,93     €      3.089,88

Totale organisatie €   20.811,20   €   19.422,26      €   23.374,26     €    21.434,29