Welkom bij

Wereldwinkel Brielle

Anbi gegevens 2015 Wereldwinkel Brielle

Jaarverslag 2015

DOELSTELLING  WERELDWINKEL

Doelstelling van Wereldwinkel Brielle is: Het verkopen van eerlijke producten en het geven van informatie over deze producten en hun producenten, om zo te komen tot een rechtvaardige verdeling van de welvaart in de wereld.

Wereldwinkels verkopen originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu.

De producenten krijgen een rechtvaardige prijs voor hun producten, zij kunnen zo een menswaardig bestaan opbouwen.

Wereldwinkel Brielle

Winkeladres:                  Voorstraat 73, 3231 BG Brielle, Tel: 0181 415314

Openingstijden:             maandag tot en met zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur

                                      koopzondagen van 12.00 uur - 16.00 uur

E-mail:                           wereldwinkelbrielle@gmail.com

Website:                         http://www.wereldwinkelbrielle.wereldwinkels.nl

                                       www.cultuurwebbrielle.nl/wereldwinkel

Gironummer:                 NL91INGB0008174221

KvK nummer:                 243 309 39

BTW nummer:               NL 81

WINKELEXPLOITATIE

De winkel wordt draaiend gehouden door 34 medewerkers die in tweetallen  elke week een dagdeel voor de verkoop van de artikelen zorgen en met elkaar ook de winkel schoon houden.

De winkel was zes dagen per week geopend en tevens elke eerste zondag van de maand en de koopzondagen rond sinterklaas en kerst.

We volgen de Commerciële kalender van de Landelijke Vereniging Wereldwinkel voor de thema’s.

WERKGROEP INKOOP                

De werkgroep inkoop is in 2015 10x naar Culemborg geweest. Onze werkgroep bestond dit jaar uit 4 personen. Ook bezochten we een beurs van Sawahasa in Haastrecht. We gaan er komend jaar weer ons best voor doen om mooie, duurzame en originele artikelen in onze winkel te hebben.

WERKGROEP VERKOOP/ACTIVITEITEN WINKEL

De werkgroep verkoop bestaat uit 3 medewerkers.

De taken van de werkgroep zijn:

-Winkelinrichting.

-Activiteiten in de winkel.

-Ambulante verkoop.

We sloten zoveel mogelijk aan bij Brielse activiteiten..

Op 1 april deden we mee met een straatgroep. Bij "Brielle achter de voordeur” hadden we een workshop djembee-spelen. Bruisend Brielle was een succes. Aan de kerstmarkten deden we niet meer mee, omdat deze markten niet meer in het deel van de Voorstraat gehouden worden waar de Wereldwinkel gevestigd is. Wij doen mee met  activiteiten van de Landelijke Vereniging Voor Wereldwinkels. Een voorbeeld hiervan is de kleurwedstrijd voor volwassenen rond Moederdag. Wij hopen op meer activiteiten  van de LVVW in de komende jaren. In oktober waren we op uitnodiging van Liturgisch bloemschikken Oostvoorne aanwezig in de kerk van Oostvoorne. Hier hebben we goed verkocht. In de weken voor Sinterklaas was er een grabbelzak in de winkel. In de Brielse bibliotheek staat een vitrine met artikelen uit de winkel. Wij  hebben  het verpakkingsmateriaal  weer verminderd. Wij maken veel doosjes en zakjes zelf van oude posters en tijdschriften, dus recycling. Wij bieden geen plastic tasjes meer aan.

Wij konden in 2015  jammer genoeg door ziekte en privéomstandigheden niet alles uitvoeren wat wij van plan waren, bijv. de kerstmarkt bij de Meidoorn in Oostvoorne. Wij gaan daarom op zoek naar een actief lid voor onze werkgroep.

WERKGROEP FOOD

Ook dit jaar daalde de foodomzet ten opzichte van 2014, zeker mede door het verkoopverbod van wijn.  Maar hoofdzaak van de verminderde omzet is het steeds grotere   -en zeer gunstig geprijsde-  aanbod van  Fairtrade producten in de supermarkt.

2015  is wel het jaar van de Tony Chocolonely  tabletten en letters.  Ondanks het grote  en ook weer zeer gunstig geprijsde aanbod in de supermarkt,  wisten wij door het grotere assortiment, de verkoop te bevorderen.

De wisseling van vervoersmaatschappij voor Fair Trade met de daaraan gekoppelde lagere orderwaarde én de mogelijkheid per gerief te bestellen, maakt het eenvoudiger ook voor komend jaar te kunnen blijven bestellen (zonder vervoerskosten).

WERKGROEP ETALEREN

De werkgroep etaleren bestaat uit 4 personen.

De inspiratie die we hiervoor opdoen halen we uit de agenda van de LVWW, dit wordt dan besproken tijdens het coördinatie overleg.

Eens in de 4 weken wordt er een nieuwe etalage gemaakt, soms iets eerder of later al naar gelang wat er ook nog in Brielle is te doen.

Meestal wordt er op die etalagedag ook nog ingekocht maar we streven ernaar om eerst in te kopen en daarna de etalage te doen, zodat we de week daarop de nieuwe artikelen kunnen tonen.

Er is het afgelopen jaar met velen aan de etalage gewerkt. Er is veel overleg met de afdeling Inkoop.

WERKGROEP PUBLICITEIT

De werkgroep publiciteit bestaat uit 5 personen en verzorgt de persberichten, vaste-klanten-brief en de website. De werkgroep heeft dit jaar 4 keer overlegd.

Eens in de twee weken wordt er een bericht met foto gestuurd naar  “Briels Nieuwsland” , “Weekblad Westvoorne” en de “Rozenburgse Courant”. Voor de inhoud van de persberichten wordt samengewerkt met  de etalagegroep, de inkoopgroep en de werkgroep winkelverkoop. Dit jaar is de fotograaf van Briels Nieuwsland aanwezig geweest bij  de overhandiging van de gift aan Simbolica.

Minimaal één keer per maand wordt er een email met aanbiedingen en nieuws gestuurd naar de bijna 100 klanten die zich hebben geabonneerd op de vaste klanten-brief.

Twee leden van de werkgroep publiciteit houden bijna dagelijks de website van de Wereldwinkel bij met nieuws, aanbiedingen, activiteiten en themapagina’s.

Bezoek van de website www.wereldwinkelbrielle.wereldwinkels.nl.: Het aantal bezoeken is gestegen met 135,3 % tot 2831 bezoeken. Bezoekers zijn toegenomen met 136,6 % tot 1950. Er werden 12976 pagina’s bezocht, een toename van 50,8 %. De duur van de bezoeken is daarentegen afgenomen met  22,2 %. In de maanden maart, april, mei, juni en november en december wordt de website het meest bezocht.

Werkgroep Kerstpakketten

Zoals verwacht heeft de winkel veel last gehad van concurrentie  en belastingmaatregelen. Gelukkig blijven een aantal klanten ons trouw en hebben we nog  mooie pakketten kunnen maken. De omzet is met twee derde gedaald. Doelstelling voor volgend jaar is de omzet kerstpakketten te verhogen naar het peil van 2014.

Organisatie

Begin 2015 startte een interimbestuur met 5 leden nadat van het vorige bestuur 4 leden hun functies hadden neergelegd.Tijdens de medewerkersavond in april gaven de medewerkers hun vertrouwen aan het interim bestuur en konden de werkzaamheden worden voortgezet. De hoofdtaak van het nieuwe bestuur bleef dan ook de exploitatie onder goede voorwaarden voort te zetten.

Financieel jaarverslag 2015

De omzet

Hieronder een overzicht van het omzetverloop over de jaren 2011 t/m 2015

Omzet incl. BTW           2015                2014              2013              2012              2011

Winkel                 € 54.820,00      € 62.152,20    € 64,361,63    € 69.752,33   € 82.997,90

Grootverbruik      €   2.276,44      €   2.108,12    €   3.077,40    €   3.278,56   €   3.420,51

Ambulante verk.  €      797,20      €   1.339,25     €  1.425,60    €   1.416,10    €  2.022,06

Kerstpakketten     €   2.681,20      €    5.925,4      €  6.469,68   €   3.401,05    €   5.086,11

Totaal                 €  60.574,84    € 71.525,05    € 75.334,31   € 77.848,04  € 93.526,58


De omzet is met 11.81% gedaald ten opzichte van 2014

De reden hiervoor is:

* er sluiten steeds meer winkels in Brielle, dus minder mensen komen naar Brielle

om hier gezellig te komen winkelen.


Aantal klanten      2015           2014            2013           2012            2011

1e kwartaal                     890              1.039              1.129              1.343              1.430

2e kwartaal                     969              1.131               1104              1.348              1.780

3e kwartaal                  1.093              1.389              1.452              1.420              1.585

4e kwartaal                  1.278              1.327              1.572             1.757               2.017

                                    4.230               4.886              5.257             5.868               6.812

Gemiddeld bonbedrag per jaar

                                     2015                2014               2013              2012                  2011                              €     12,96        €     12,72       €     12,24   €        11,89          €     12,18

In 2015 zien wij het aantal klanten dalen, echter het bonbedrag is hoger geworden.

Verdeling van de lasten

                                    2015                2014               2013               2012                  2011

Medewerkers   €   1.229,03     €    2.601,08  €    1.205,98    €   2.087,50     €    1.860,54

Alg. kosten      €   3.502,58     €    3.601,40  €    5.141,83    €   7.604,19     €    4.841,57

Huisvesting     € 11.248,65      € 12.223,68  €   10.995,51   €  11.357,64     €  11.642,30

Verkoopkosten €  2.214,77      €   2.385,04  €    2.078,94    €    2.324,93     €    3.089,88

Totale org.      € 18.195,03     €  20.811,20  €  19.422,26    €  23.374,26     €  21.434,29

Resultaat

                                 2015                 2014                2013                 2012                 2011

Het bedrijfsresultaat is

                  €         124,26      €       766,09    €    4.967,00       €   2.321,98    €    6.242,71

De saldo bedraagt

                  €    -2.996,93      €      -428,31    €    4.048,49       €      932,39    €    6.312,65Bestuur

Gea Oldenburg                                 voorzitter

Marjan Sintmaartensdijk                   Secretaris

Sabine van Krochten                          Penningmeester

Teuni Langendoen                             lid                   

Hennie de Deken                               lid          


Conclusies 2015

Het jaar 2015 heeft niet de omzet gebracht die verwacht werd. Ook kwamen er minder klanten in de Winkel. Mogelijke oorzaak: de recessie.

In 2015 is gerealiseerd:

- er is weer een voltallig bestuur, aangevuld en ondersteund door coördinatoren.

- de coördinatoren overleggen maandelijks over thema, inkoop, etaleren, verkoop(acties) en publiciteit.

- er zijn voldoende medewerkers.

- de organisatie is weer op orde.

- de ontwikkelingen binnen de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels worden nauwgezet gevolgd.

Plannen 2016

-De omzet op het niveau van 2014 brengen.

- Onderzoeken of het lidmaatschap van de LVWW gecontinueerd zal worden.

- Onderzoeken of het huurcontract van het pand Voorstraat 73 na 2017 zal worden     verlengd.

- Scholing van medewerkers door cursussen van de LVWW.

Landelijke Vereniging vanWereldwinkels

Binnen de LVWW hebben hervormingen plaatsgevonden die de inspraak en de betrokkenheid van de leden moet vergroten. Ook de website van de LVWW is sterk verbeterd en toegankelijker geworden.