Welkom bij

Wereldwinkel Brielle

 

Twintig jaar Wereldwinkel Brielle in 2019

Nu, in 2019 op Voorstraat 73 

 

Toen, 1999  in de St. Catharijnekerk

In mei dit jaar is het 20 jaar geleden dat er gestart werd met Wereldwinkel Brielle. Ter gelegenheid van dit jubileum, dat de winkel uiteraard gaat vieren in de maand mei, spraken wij met voorzitter van het eerste uur Trudy Morgenstern. Zij is tot 2009 verbonden geweest aan de winkel. We vroegen haar hoe het in het begin allemaal in zijn werk is gegaan.

“Vanuit de Diaconale Raad van de Catharijnekerk kwam in 1999 de vraag om een wereldwinkel te starten. De Raad stelde een bedrag beschikbaar om de eerste inkopen te doen. Vrijwilligers vanuit alle kerken in Brielle zetten elke zaterdag tafels vol levensmiddelen, kleden, kunstvoorwerpen enz. neer in de kerk en verkochten die aan klanten uit Brielle en aan toeristen die de kerk bezochten.  Er was vanaf het begin al een hoop belangstelling voor de geïmproviseerde wereldwinkel, zodat het geleende geld van de kerk snel terugbetaald kon worden. Aan het eind van elke zaterdagmiddag werden de tafels weer leeggehaald en de artikelen opgeborgen, zodat op zondag er weer gewoon een kerkdienst gehouden kon worden. Het kwam een enkele keer wel eens voor dat de winkel op zaterdag niet door kon gaan i.v.m. bijvoorbeeld een rouwdienst.

Begin 2001 kreeg de winkel een plek in de Sjoel op de Turfkade. Die was op dat moment nog niet veel meer dan een kale schuur: er was geen water, verwarming of toilet!  Omdat de Sjoel een andere bestemming zou krijgen werd er nieuwe winkelruimte gezocht. Maar  eerst werd in 2002 de Stichting Wereldwinkel Brielle officieel opgericht. Ik werd de eerste voorzitter en vormde samen met andere vrijwilligers het eerste bestuur. Nieuwe winkelruimte werd in 2003 gevonden in het pand Voorstraat 73. Inmiddels waren er 35 vrijwilligers werkzaam in- en voor de winkel. Enkele van die eerste vrijwilligers zijn nog altijd werkzaam in de winkel”

En nu bestaat de winkel dus 20 jaar en zijn er nog steeds enkele vrijwilligers van het eerste uur werkzaam in de winkel!

Kom in de maand mei eens kijken in de jubilerende winkel en laat je verrassen door de leuke jubileumacties.