Welkom bij

Wereldwinkel Brielle

jaarlijkse donatie Wereldwinkel Brielle

Wereldwinkel Brielle doneert € 1000,= aan de Stichting Maha Mata.

Donderdag 5 oktober hadden de medewerksters van Wereldwinkel Brielle mevrouw Linda Scheppink uit Heenvliet, voorzitster van de Stichting Maha Mata uitgenodigd, om haar het mooie bedrag van 1000 euro te overhandigen.

Stichting Maha Mata (vrij vertaald: moeder voor iedereen) is een kleinschalige organisatie, 13 jaar geleden opgericht door Linda  Scheppink. Na een bezoek aan Nepal was zij zeer geraakt door de armoe en slechte omstandigheden waarin deze vriendelijke mensen moeten leven. Doordat het land zeer bergachtig is en er weinig water is, is slechts 20% van het land geschikt voor landbouw. Dit is nog maar één van de redenen voor de grote armoe. Een kwart van de bevolking leeft onder de armoedegrens van één dollar per dag! Daarnaast is het land zich nog aan het herstellen van de enorme aardbeving van 2015 en de overstromingen van dit jaar.

Maha Mata heeft meerdere projecten in Nepal. Zo heeft zij bijv. een Day-care centrum met daarin een medisch centrum en een peuterspeelzaal opgericht, bouw van toiletten, een kraamcentrum, opleidingen voor jongeren enz. enz.

Kinderen naar school laten gaan is één van de speerpunten van de Stichting, maar ook maatregelen tegen kinderarbeid en  -misbruik, zorg voor gehandicapten, betere zorg voor moeder en kind, hulp en herstel na aardbevingen.

Linda vertelde boeiend over al deze projecten die de Stichting op dit moment heeft in Nepal. Jaarlijks bezoekt zij deze projecten met één of meer bestuursleden van Maha Mata, geheel op eigen kosten, zodat al het gedoneerde geld direct ten goede komt aan hun werk in Nepal. Ook de schenking van de Wereldwinkel zal zeker een goede bestemming krijgen. Het zal worden gebruikt voor de mensen in een dorp hoog in de bergen in het oosten van Nepal, waar alle bewoners ver onder de armoedegrens leven. Door bijvoorbeeld varkens te schenken kunnen zij handel gaan drijven.