Welkom bij

Wereldwinkel Brielle

Gift 2023

Teuni Langendoen heeft namens de Wereldwinkel Brielle een cheque van 2000 euro overhandigd aan de heer Fred Koorn.

Fred, in 2005 de oprichter van Siyabonga, was naar Brielle gekomen om tijdens een medewerkersavond van de Wereldwinkel zijn verhaal te doen.

 

Siyabonga importeert prachtige artikelen uit Zuid-Afrika. Het aanbod varieert van houten schalen, sieraden, tassen, servies tot hebbedingetjes als sleutelhangers. Alle bedrijfjes worden regelmatig bezocht en de arbeidsomstandigheden zijn goed. Siyabonga betekent letterlijk “wij danken u” in de Zulutaal.

Fred vertelde over meerdere goede doelen zoals Naked Babies en Eye Care. Eye Care in Kaapstad screent kinderen op oogafwijkingen. Nu blijkt dat 1 op de 5 kinderen oogafwijkingen heeft. Het bedrag dat door de Wereldwinkel is geschonken, zal naar Eye Care gaan. Binnenkort zullen 70 kinderen een bril krijgen, omdat Fred Koorn het bedrag aan dit goede doel besteedt.

 

Al in het begin van de oorlog startte het gezin Vasylenko de actie; 

"Bake 4 Ukraine". 

Zij worden geholpen door vrijwilligers die zij kennen via de kerk. Inmiddels vormen ze een distributiepunt voor allerhande goederen, onder andere uit Nederland. 

Op voorstel van Teuni Langendoen en in samenwerking met de dochter van Corrie de Bruin.

Ontvangen van de wereldwinkel in 2022 1000 euro.

 

 

Bertha’s Health Care Centre
Stichting Tilingo, o.v.v. Health Care Centre Bertha. 
Gerard Broersen en Marijke Visser (Stichting Tilingo.)

1000 euro 2022

                      

 

De giften van wereldwinkel Brielle vooralsnog in 2021 aan; 

 

Medical Action Myanmar is een NGO opgezet door een Nederlander en met Nederlanders die ter plekke helpen.

          Een gift van 1000 euro, een noodkreet in oktober 2021 van 

          Tanya Huizer

          (Zelf 5 jaar lang in Myanmar gewoond en gewerkt.

          https://mam.org.mm/ 

 

 • Amandla € 1000

 •  

  Ons bedrijf heet Amandla, dit betekent in zuidelijk Afrika “kracht, vermogen tot”.
  Dit is precies wat Amandla wil zijn: mensen in hun eigen kracht laten staan en laten groeien.
  Amandla doet dat door een langdurige fair trade handelsrelatie op te bouwen en te onderhouden met producenten van serpentijn beelden.

  Naast continuiteit van onze onderneming, is ons eerste doel achtergestelde kunstenaars uit Zimbabwe toegang te verschaffen tot de Nederlandse markt.
  Ons tweede doel is rechtstreeks te handelen met beeldhouwers om zo geen tussenhandel te hebben. De reden is dat tussenhandelaren vaak beelden voor een schijntje opkopen op momenten dat de kunstenaar financieel krap zit, bijvoorbeeld als er schoolgeld betaald moet worden. Om de afhankelijkheid van tussenhandelaren te verminderen, is het belangrijk om een constante stroom van werk te hebben. Mede om deze reden wil Amandla zo veel mogelijk skulpturen verkopen en zijn we gericht op een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit.

  Vaak worden beelden door echtparen gemaakt, waarbij de man het beeldhouwwerk doet en de vrouw de fijnere afwerking. We streven ernaar de vrouwen direct uit te betalen en niet via hun man. Het onafhankelijker maken van de kunstenaarsvrouwen is ons derde doel.
  Wij laten ons leiden door de tien fair trade principes van de World Fair Trade Organisation.

 • Fair Forward, Madat,

 • Madat bestaat sinds 2018 en is een fair trade sieraden en lifestyle merk, dat het werk van plaatselijke ambachtsmensen ondersteunt, door middel van design. 
 • Siyabonga, Siddharth Imports

 • Siddarth was de naam van een prins die later wereldwijd bekend werd onder de naam “Goutam Boeddha”.
 • en

  Namens ons en de honderden vrouwen in Nepal; dankjewel! 

  Sjaal met een verhaal ieder € 600.

 •  

3 DONATIES 2020 

Gift van Wereldwinkel voor pasgeboren baby’s.

Tijdens een bezoek van Fred Koorn, importeur van Siyabonga, heeft Wereldwinkel Brielle onlangs een bedrag van €1000,- kunnen doneren voor het ‘Naked Baby Project’. 

Fred Koorn bezoekt voor zijn bedrijf regelmatig Kaapstad en directe omgeving. Daar ontmoette hij mevrouw Di Powell die diverse vrijwilligersprojecten onder haar hoede heeft, waarvan het ‘Naked Baby Project’ er één is.

https://wereldwinkelbrielle.wereldwinkels.nl/db/upload/cache/image_resized/355x266/siyabonga_2.jpg

 

De Cape Flats is een zeer armoedig, verpauperd gebied van de West-Kaap (bij Kaapstad), dat wordt beheerst door gewelddadige bendeleden. In dit gebied krijgen moeders hun baby in het ziekenhuis, maar zij hebben geen geld om zelfs maar de allereerste benodigdheden voor hun baby te kopen: geen kleertjes, geen dekentje, helemaal niets! In sommige gevallen worden de baby's gewoon naakt ingepakt in het geboortelaken en zo aan de moeders overhandigd.

Het ‘Naked Baby Project’ is een klein initiatief dat erop gericht is de moeders bewust te maken van deze problematiek en hen tegelijkertijd te voorzien van spullen voor hun pasgeboren baby’s en zichzelf, zoals babydekens, kleding, een nachtpon en toiletartikelen, zodat zij hun baby's een betere start in het leven kunnen geven.

Kom ook eens kijken in de winkel naar de kleurige Zuid-Afrikaanse producten van Siyabonga.

 

Dankwoord Tokai Lions Naked Baby Project: 

TOKAI LIONS CLUB
DISTRICT 410W
NPO 032-751
                                                               18 November 2020

Dear Ms Oldenburg,

Tokai Lions Naked Baby Project
On behalf of the Lions Club of Tokai, I write to thank you very much for your kind donation of R18,445 for our Naked
Baby Project.
This has come at a perfect time for us. During lockdown we have been delivery baby packs to the maternity hospitals in
great quantities, and have now come to the end of our stock. We will be doing another packing morning to make up
new baby pamper packs early in the New Year, and will need to purchase nappies and baby clothes. Your donation will
make a huge difference to us being able to purchase the items we need to make the baby packs up.
Thank you again for your generosity, and for your compassion and caring for our disadvantaged mothers in Cape Town.
Kind regards,


Lion President Charles Flanagan
The Lions Club of Tokai
Facebook – Tokai Lions Club
Twitter – Tokai Lions Club
Email: tokai.lions.club@gmail.com

*

Nog twee giften in 2020: aan Sjaal met verhaal en aan Gone Arty.

Onlangs heeft Wereldwinkel Brielle een gift kunnen doneren aan twee van haar importeurs; ‘Sjaal met verhaal’ ondersteunt projecten in Nepal en ‘Gone Arty’ doet dit in Swaziland.

Door de corona zijn de grenzen nog steeds gesloten voor internationale handel. Voedselhulp is daarom op dit moment hard nodig. Via beide importeurs komt het geld direct ten goede aan de mensen die voedselhulp nodig hebben.

       

 

Sjaal met verhaal zorgt bijvoorbeeld dat het geld terecht komt bij stichting Binknow van Maggie Doyne, bekend van het programma ‘Floortje naar het einde van de wereld’. Maggie’s organisatie heeft zich in Nepal ontfermd over Nepalese migranten die werden teruggestuurd uit India.

          

 

Gone Arty, de fair trade importeur, die o.a. prachtige kaarsen uit Swaziland inkoopt, zorgt dat er via een contactpersoon van de kaarsenfabriek levensmiddelen bij lokale boeren kunnen worden gekocht. Dan snijdt het mes aan twee kanten, omdat zowel de werknemers van de fabriek als de plaatselijke boeren hiervan profiteren.

*

Gift in 2019 

Donatie Wereldwinkel voor Brielse Stichting Destino

Tijdens de jaarlijkse medewerkersavond van de Wereldwinkel wordt altijd een donatie voor een goed doel overhandigd. Dit jaar gebeurde dat dicht bij huis. De Brielse Stichting Destino heeft een groot netwerk van betrokken vrienden in Mexico, Colombia, India, Ghana, Gambia, Senegal en Guatemala.

Het 10jarige Destino richt zich vooral op kleinschalige projecten waar voornaamelijk kinderen en gezinnen in kansarme landen de vruchten van plukken. Bij alle projecten zijn Nederlandse vrijwilligers betrokken die weten wat ter plaatse nodig is en hoe de middelen doelmatig te besteden.  

De  penningmeester van Destino was blij met de cheque van

 € 1500,-

overhandigd door de voorzitter van de Wereldwinkel. Dit bedrag zal besteed worden aan:

 • het Bethel Weeshuis in Muniguda, India. Er wonen 75 weeskinderen. Op de school worden ook 545 kinderen geplaatst uit de omgeving. Een maaltijd hoort erbij.

 • het tweede deel van de gift gaat naar de school Aros de Esperanza in een straatarme wijk van Medellin in Colombia. De meisjesschool heeft 500 leerlingen die door onderwijs en sportprogramma’s uit de gevarenzone van drugs en prostitutie gehouden worden.

*

Gift 2018

Wereldwinkel steunt waterpompproject.

 

 Dit jaar werd de cheque overhandigd aan José Verweij van importeur Gone Arty, van wie de Wereldwinkel o.a. prachtige beelden uit Zimbabwe verkoopt.

De gift zal besteed worden aan een waterpomp en een grote wateropslagtank voor een project in het droge zuiden van Zimbabwe. Water is daar het grootste probleem! Het is een basisbehoefte, maar er valt daar nauwelijks regen. Voor de pomp wordt een lange buis in de grond geslagen. Met behulp van menselijke kracht wordt het water dan van zeer diep omhoog gepompt.

Behalve als drinkwater wordt dit water gebruikt voor het irrigeren van een grote dorpsmoestuin. Een deel van de moestuinproducten is voor eigen gebruik; de rest wordt verkocht op de lokale markt. Van het verdiende geld wordt weer nieuw zaad gekocht.

Van deze pomp zullen maar liefst 152 families (zo’n 400 mensen) profiteren. Een groot deel van deze families bestaat slechts uit grootouders en hun kleinkinderen; de tussenliggende generatie (de ouders van de kleinkinderen)  is overleden aan aids. De vrouwen maken daarnaast kleurrijke manden. De verkoop hiervan zorgt ervoor dat de kinderen naar school kunnen.

*

gift 2018 

 

HULP AARDBEVING LOMBOK

De afgelopen periode is het Indonesische eiland Lombok getroffen door meerdere aardbevingen. Om zijn eilandgenoten te helpen is onze producent Hassan een HULP LOMBOK project gestart.

Dankzij uw donaties en steun heeft hij onderdak en voedsel (zoals water, rijst, eieren, en groente) kunnen regelen voor de mensen die getroffen zijn. Nanik, de echtgenote van Hassan, heeft ook eten bereid voor de mensen die het hard nodig hadden. Elke dag is er een busje met hulpmiddelen naar de getroffen gebieden gereden. Ook heeft Hassan slaapmatten en andere benodigdheden kunnen aanschaffen dankzij uw donaties!


Sarana, Hassan & alle mensen van het eiland Lombok willen u danken voor uw hulp!

In het bijzonder danken wij:
Wereldwinkel Brielle
Wereldwinkel Bergen
Wereldwinkel Schagen
Wereldwinkel Winterswijk
Wereldwinkel Lemsterland
 

*

Donatie 2017 aan Maha Mata  

Onze jaarlijkse gift gaat naar stichting Maha Mata

Waar gaat de donatie van de Wereldwinkel Brielle dit jaar naar toe?

Het was bewonderenswaardig zoals de voorzitter van de stichting Maha Mata (moeder voor iedereen), mevrouw Linda Scheppink, haar missie in Nepal vol enthousiasme overdroeg. 

Het nieuwe project in Oost-Nepal in het dorp Mushahar is het zorgenkindje van de stichting. Er wonen op een uitzondering na alleen analfabeten. Scholing door een extra begeleider is hard nodig. In dit bergachtige gebied is een afstand van 25 km nu veel te ver weg. Daarom wordt de gehele gift voor dit dorp ingezet.

Het bestuur van de sticting Maha Mata bestaat uit vijf vrouwen die pro deo werken en ook bezoeken aan Nepal zelf betalen. Het jaarbudget van de stichting is ca. 40.000 euro aan giften. Vlak na de aardbeving in Nepal werden er extra giften van zo’n 80.000 euro gestort. Daarmee kon weer een flink deel van de lopende projecten en vooral eerste hulp voor aarbevingsslachtoffers bekostigd worden. Zodra het kan bouwt de stichting de financiële hulp aan slachtoffers af om de zelfredzaamheid te bevorderen. Dat geeft weer ruimte voor nieuwe projecten.
 
De donatie van de Wereldwinkel is mede mogelijk gemaakt door al onze trouwe klanten.
 

*

Donatie 2016 aan Stichting Sawahasa

foto Jos Uijtdehaage

Geluk zit in een klein hoekje

Donderdagavond 13 oktober gebeurde het. De Wereldwinkel in Brielle was blij ook dit jaar weer een donatie te kunnen geven. Frederique en Kasper van Stichting Sawahasa uit Tilburg namen de donatie met gelukkige gezichten in ontvangst. U ziet hun stralende lach op de foto van Jos Uijtdehaage.

Sawahasa?

Kasper Meulesteen legt uit. Het woord betekent in het Swahili “Precies goed voor iedereen”. Een vrouwengroep uit Kenia bedacht deze naam. De vrouwen runnen nu geheel op eigen kracht hun sieradenbedrijf.

Stichting Sawahasa werkt hoofdzakelijk in Thailand, India, en Palestina. Haar missie: stimuleren van economische ontwikkeling in minder bevoorrechte regio’s in de wereld door middel van eerlijke handel in traditioneel handwerk. Nieuwe projecten worden soms zelfs voorgefinancierd door Sawahasa.

De metafoor van Sawahasa is de fruitboom. De producenten staan symbool voor de wortels. Gezonde wortels geven prachtige vruchten. Sawahasa zorgt door nauwe onderlinge samenwerking - en de verkoop van die producten - voor gezonde wortels = levensvatbare productiebedrijfjes.

Myanmar, het voormalige Birma vormt de nieuwe uitdaging voor Sawahasa. Frederique Schoenmakers heeft dit jaar een rondreis door het land gemaakt en daar contacten gelegd met producenten van jaden sieraden, boodschappentassen, en zelfs marionetten voor het poppenspel. Een keuze uit deze exotische voorwerpen ging bij de vrijwilligers van de Wereldwinkel van hand tot hand.

Waarom Myanmar?

Frederique Schoenmakers vertegenwoordigt de Stichting World Child Care die in Mandalay een weeshuis en een Engelstalige opleiding verzorgt in een voormalige kloosterschool. Daardoor was zij in staat om producenten te vinden die bereid zijn hun traditionele handwerk door Sawahasa in Nederland te laten verkopen. Deze samenwerking vergt nog enige voorbereidingstijd, maar het begin is er. De donatie van Wereldwinkel Brielle draagt daar een mooi steentje aan bij.

Wereldwinkel Brielle dankt haar trouwe klanten, die deze jaarlijkse donatie steeds weer mogelijk maken. Van harte welkom op Voorstraat 73 tegenover het witte Jacobskerkje!

*

Goed nieuws voor Maya kinderen in de hooglanden van Mexico en Guatemala

 

Afgelopen donderdag was het zover. Het bestuur van Stichting Wereldwinkel Brielle kon de tweede donatie van dit jaar uitreiken aan Aldine Burgman van de Stichting Simbolica Projecten. Het scholenproject van deze stichting wil het analfabetisme onder de Maya bevolking terugdringen. Dat doet ze door zoveel mogelijk kinderen naar school te sturen. De Maya´s hebben 33 talen. Zestig procent van hen kan niet lezen en schrijven. Vooral kennis van het Spaans als tweede taal is een gemis.

Enkele feiten

De Maya bevolking in de hooglanden van Mexico en Guatemala telt 16 miljoen mensen, daarvan is 60 procent analfabeet. Kinderarbeid tussen 7 en 14 jaar is wijdverbreid. Slechts 25% van de kinderen gaat naar de basisschool. Naar het middelbaar onderwijs, dat als luxe wordt beschouwd gaat maar vijf procent.

Donatie Wereldwinkel Brielle

 

Voor € 12,50 per kind kan de stichting een rugzakje met schoolspullen en een trui-hesje als schooluniform kopen. Het doel is dat er volgend schooljaar 700 kinderen naar school kunnen. Met de donatie van Wereldwinkel Brielle van € 1500,-- (goed voor schoolbenodigdheden voor honderdtwintig kinderen)  lukt het om dit aantal vol te maken. Meer informatie in de Wereldwinkel, Voorstraat 73 en op de website www.wereldwinkelbrielle.wereldwinkels.nl

Dankzij onze klanten

Bestuur en medewerkers van de Brielse Wereldwinkel zijn trots en blij de Stichting Simbolica te helpen ongeletterdheid onder de Maya´s te bestrijden. Maar dat konden we alleen doen dankzij u als trouwe klant van de Wereldwinkel.

Hartelijk dank daarvoor!!!

*

Gift 2016 Aardbeving inNepal: steun voor producenten 

Wereldwinkel Brielle verkoopt al jaren mooie Fair Trade producten die o.a. gemaakt worden door producenten uit Nepal. Maar zoals u weet is dit mooie land zwaar getroffen door een zeer hevige aardbeving, net nu het land bezig was zich te herstellen van tien jaar burgeroorlog! Er was duidelijke vooruitgang in onderwijs, gezondheidszorg en hygiëne.

Onze producenten in Nepal zijn kleine bedrijfjes zoals een viltwerkplaats, een weverij en een bedrijf dat klankschalen produceert. Tientallen gezinnen zijn voor hun inkomen afhankelijk van hun werkplaatsen.

De Nederlandse importeurs Tilingo en Madat Nepal betrekken hun producten rechtstreeks van deze bedrijfjes en ondersteunen tevens plaatselijke ziekenhuisjes en scholen. De bestuursleden van beide Stichtingen kennen de mensen die in deze bedrijfjes werken persoonlijk. Er is telefonisch contact geweest met de verschillende werkplaatsen. Gelukkig zijn onder deze mensen geen doden te betreuren, maar wel gewonden. Bovendien zijn de bedrijfjes en alle producten die gereed waren voor transport naar de Wereldwinkels in Nederland verwoest!

Beide Stichtingen willen niet dat deze mensen er jaren over gaan doen om hier boven op te komen. Hoe eerder er financiële hulp komt en alles hersteld kan worden, hoe eerder er weer gewerkt kan worden en zij hun eigen bestaan weer op kunnen bouwen. De Stichtingen Tilingo en Madat Nepal (wat overigens ‘Help Nepal’ betekent!) willen ervoor zorgen dat de bedrijfjes waar ze mee samenwerken, zo snel mogelijk weer kunnen opstarten en dat alle werknemers weer aan de slag kunnen. Ook zal hulp worden geboden bij het herstel van ingestorte of beschadigde huizen van werknemers. Omdat er rechtstreeks contact is met mensen die ze kennen en van wie ze uit ervaring weten dat ze te vertrouwen zijn, zal deze hulp zeker effectief zijn.

Gift van 2000 euro

Daarom heeft Wereldwinkel Brielle besloten direct € 2000,- te doneren. In de winkel  staat een grote spaarpot: alles wat er aan giften in deze pot komt, gaat óók rechtstreeks naar Nepal! Doe mee en geef ook een bijdrage voor de producenten in Nepal. De Wereldwinkel aan de Voorstraat 73 is dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en op koopzondag ussen 12 en 16 uur.

*

Gift Wereldwinkel Brielle 2014

 

Tijdens de medewerkersavond op woensdag 29 oktober heeft het bestuur van Wereldwinkel Brielle een bedrag van € 2000,= kunnen overhandigen aan Melvin Loggies en Jasper Gabrielse, de oprichters van 'Seepje'. 

 

Het bedrag van 2.000 euro is bestemd voor de verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de ‘schillenboer’ van Seepje, de bijnaam die Melvin en Jasper de leverancier van de zeepschillen gegeven hebben. De onderneming ligt in de omgeving van Kathmandu in het westen van Nepal aan de voet van de Himalaya.

Melvin en Jasper vertellen over de ontstaansgeschiedenis van Seepje. Beiden studeerden zij bedrijfskunde op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Melvin is inmiddels afgetudeerd, Jasper gaat nog even door. Beiden zijn vooral gegrepen door de combinatie ‘sustainability, fairtrade en zaken doen’. Ongeveer anderhalf jaar geleden vonden zij op internet een volledig biologisch en natuurlijk wasmiddel. Zij zagen hoe er schillen werden gestampt om sop te maken. Dit sop werd gebruikt voor wasgoed en voor eigen hygiëne. Hun belangstelling was gewekt en zij gingen uitgebreid op onderzoek naar deze schillen van de zeepboom, de Sapindus Mukorossi. Daarna zochten zij naar het gebied waar de zeepbomen  met de beste kwaliteit schillen groeien.

Sapindus saponaria - de zeepboom

Zo zijn zij terecht gekomen in het westen van Nepal aan de voet van de Himalaya. De producent daar betaalt zijn arbeiders een ‘goed loon’. De bomen groeien in het wild, worden niet bespoten en de geoogste saponine-schillen zijn dus puur biologisch. Door de export van de schillen wordt voorkomen dat de bomen gekapt worden om als brandhout verstookt te worden. Brandhout is schaars in deze streken. Als de productie van de zeepschillen groeit, zullen er ook meer bomen kunnen worden aangeplant.

Jasper en Melvin zijn niet in Nepal geweest, maar hebben vertegenwoordigers van “Eco-collection” bereid gevonden deze producent onder de loep te nemen. “Eco-collection” werkt samen met de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en certificeert ook producenten. In Nepal klopte alles.

Nu, anderhalf jaar later verkopen 140 winkels, waarvan de helft Wereldwinkels zijn, dit honderd procent natuurlijke wasmiddel Seepje. Zelfs de verpakking is eco. De schillen worden verpakt bij de Sociale Werkplaats van de Stichting Siza in Midden-Brabant. Ook de etherische olie dennen en lavendel wordt eco geproduceerd. Daarnaast is er nog een neutrale verpakking zonder geur. De inhoud van de doosjes saponine-schillen is 150 gram voor 30 wasbeurten en 2 waszakjes waarin 4 schillen voor drie wasbeurten gestopt worden.

De laatste ontwikkeling van 'Seepje' is het verwerken van de schillen tot een vloeibaar wasmiddel. Daar zijn een aantal stappen voor nodig. Eerst moeten de schillen in Nepal gemalen worden om deze compact te kunnen verschepen. Dan moet er een fabrikant gevonden worden die strikt ecologisch en biologisch te werk gaat aan de hand van de door een bevriende chemicus gestelde fabricage voorwaarden. De bedoeling is literflessen te produceren voor 20 wasbeurten.

Jasper Gabriëlse en Melvin Loggies mogen trots zijn op Seepje. Op 1 maart 2013 zijn zij begonnen het idee van Seepje vorm te geven, nadat zij zich realiseerden hoe zo iets kleins als een wasmiddel een enorme impact kan hebben op de natuur. Seepje moest goed zijn voor de natuur, goed voor alle betrokken mensen, maar bovenal de kleren goed schoon wassen. Ongeveer een half jaar later mocht Seepje de eerste kleren schoonwassen. Daar zijn Jasper en Melvin trots op!

Wereldwinkel Brielle is trots hen in dit streven te kunnen ondersteunen dankzij u als onze trouwe klant. Seepje is vanzelfsprekend te koop in de Wereldwinkel, Voorstraat 73 in Brielle!

Wat is seepje?  Seepje is een puur natuur wasmiddel.

N.B.:Het wasmiddel Seepje hebben wij per 2016 uit de collectie moeten nemen door gebrek aan belangstelling.

De schillen van Seepje zijn de gedroogde vruchtbollen van de Sapindus Mukorossi (zeepboomfamilie), bomen die in overvloed groeien in en rondom het Himalaya gebergte. Vanwege het gunstige klimaat in Nepal groeien in dit gebied de bomen met de grootste vruchten en de hoogste kwaliteit. Wanneer de schil van de vrucht gedroogd is beschikt deze over bijzondere eigenschappen.

Deze bevat namelijk saponine, een natuurlijke stof met reinigende en antibacteriële eigenschappen. Wanneer de schillen in aanraking komen met water scheiden ze een natuurlijke vorm van zeep af. De lokale bevolking in Nepal kent de natuurlijke schoonmaakkracht van de schillen en gebruiken deze al jaren voor het wassen van kleding.

En het unieke is dat de Seepje schillen zowel de witte, zwarte en gekleurde, als de fijne was heerlijk schoon maakt en zacht voor de kleding is. Hadden wij trouwens al gezegd dat de schillen volledig organisch worden geoogst? Kijk snel hieronder om meer geheimen over Seepje te ontdekken.

Seepje is een 100% natuurlijk wasmiddel dat goed is voor jou én voor het milieu. Wij geloven in de kracht van de natuur, daarom wassen wij onze kleding met schillen van de Sapindus Mukorossi-vrucht. Deze schillen staan bij aanraking met water een natuurlijke vorm van zeep af en maken zo de was heerlijk schoon. Ze zijn vrij van allergenen, volledig plantaardig en bevatten géén chemische stoffen. Daardoor zijn ze vriendelijk voor de huid.

Wassen met Seepje is supersimpel!

Volg de volgende stappen voor een 100% natuurlijk schone was. Gooi na het wassen de schillen niet direct weg. Je kunt deze namelijk in totaal 3 keer gebruiken!

Doe 4 hele of 8 halve schillen in het katoenen waszakje.
Doe dit waszakje samen met de was in de trommel.
Doe eventueel 10 druppels etherische olie in hete wasverzachterbakje.
De schillen zijn in totaal 3 keer te gebruiken. Daarna gooi je ze gewoon op de composthoop!

Ontdek de geheimen van Seepje!

Met Seepje doe je veel meer dan al jouw kleren schoon en zacht maken. Wanneer je Seepje koopt help je mee de bevolking van Nepal van een leefbaar inkomen te voorzien en proberen we samen de prachtige natuur in Nepal te behouden. Benieuwd wat Seepje nog meer te bieden heeft? Klik snel verder om onze geheimen te bekijken!

1. Milieuvriendelijk

Seepje is 100% plantaardig en vervuilt het water niet. Terwijl normale wasmiddelen vol zitten met chemische stoffen zoals bleekmiddelen, synthetische parfums en fosfaten, maakt Seepje de was natuurlijk schoon. En het mooie is, dat de biologisch afbreekbare Seepje schillen gewoon bij het groene afval kunnen!

2. Beschermend

Bleekmiddelen en andere chemische stoffen in reguliere wasmiddelen tasten kleding aan. Aangezien deze stoffen niet in de Seepje schillen te vinden zijn, zullen jouw kleren mooier uit de was komen. De natuurlijke stof saponine in de Seepje schillen verruimt de kledingvezels en maakt de kleding heerlijk zacht, het gebruik van wasverzachters is dan ook niet langer nodig!

3. Siza

Siza biedt iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om te werken en leren, bij sommigen is hierbij het doel de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen, maar soms is het ook gewoon een fantastische dagbesteding! De Seepje verpakkingen worden ingepakt door de Siza medewerkers in Gelderland en Midden-Brabant, super toch?

4. Vriendelijk voor de huid

Wanneer je gevoelig bent voor allergieën of huidproblemen hebt, is Seepje het ideale wasmiddel. De schillen zijn namelijk hypoallergeen en zijn daarom zacht en vriendelijk voor de huid.

5. Natuurbehoud in Nepal

Aangezien wij met Seepje de natuur schoon willen houden werken wij samen met een leverancier die deze visie deelt. Deze leverancier is Ecocert gecertificeerd en gebruikt dan ook geen bestrijdingsmiddelen. Daarnaast helpen we mee met het behoud van de bomen in Nepal, omdat deze nu niet meer worden gekapt voor brandhout maar worden gebruikt voor het oogsten van de Seepje schillen.

6. Neutraliseert geuren

In plaats van het verdoezelen van geur met synthetische parfums, worden deze nare geurtjes door de natuurlijke saponine in Seepje daadwerkelijk geneutraliseerd en zal je kleding weer heerlijk schoon ruiken. Mocht je een lekker geurtje aan je was willen toevoegen, dan kan dit op een 100% natuurlijke manier, namelijk met Seepje Dennen, Lavendel of Orchidee.

8. Eerlijke prijs

Wij willen dat Seepje goed is voor iedereen, dus werken wij samen met de beste leverancier. Hierdoor kunnen wij een eerlijke prijs betalen en ontvangen de Nepalese werknemers een leefbaar inkomen. Dit inkomen ligt 66% hoger dan het Nepalese gemiddelde, en daar zijn we trots op!

8. Fair Trade

Fairtrade wasmiddel?! Ja, jij wast je kleren met Seepje en wij betalen een eerlijke prijs voor de Seepje schillen. Klinkt goed toch? Zo zorgen wij samen voor meer gelijkheid en een leefbaar inkomen voor de werknemers in Nepal.

9. Goed voor de wasmachine

De Seepje schillen laten geen zeepresten achter in de wasmachine, terwijl andere wasmiddelen dat vaak wel doen. Seepje laat de wasmachine daadwerkelijk langer leven!

10. Makkelijk in gebruik

Doe 4 hele of 8 halve schillen in één van de katoenen waszakjes, en plaatsdeze vervolgens met de was in de trommel van de wasmachine, that’s it! Voeg bij Seepje Dennen, Lavendel of Orchidee 10 druppels etherische olie toe voor een heerlijke geur aan de was.

*

*Wereldwinkel Brielle - giften 2013*

Tweede gift 2013 aan Stichting Wycset in Addis Abeba

Tijdens de medewerkers avond van 11 december 2013 werd door voorzitter Muizer namens de Brielse Wereldwinkel een cheque van €1000, - overhandigd aan Demeke Woldeamanuel van de Stichting Wycset uit Rozenburg.

 

Samen met zijn Nederlandse vrouw nam hij het initiatief om deze stichting op te richten om daarmee de liefdadigheidsinstelling Wud Yaregawyan Charitable Society vanuit Nederland financieel te ondersteunen. Wud is de naam van zijn moeder. De instelling helpt ouderen in Addis Abeba in Ethiopië.

Oud zijn in Ethiopië is niet gemakkelijk

In Ethiopië genieten oude mensen veel respect. Maar wie arm is, slecht ter been en geen familieleden heeft om naar hem om te kijken, heeft het niet gemakkelijk op zijn of haar oude dag. Ethiopië kent geen ouderenzorg zoals in Nederland.

De Ethiopische familie van Demeke Woldeamanuel trekt zich het lot van hulpbehoevende ouderen in hun wijk aan. In hun ouderlijk huis in de hoofdstad Addis Abeba vangt de familie dagelijks hulpbehoevende ouderen op. Ze geven hen te eten, verschaffen kleding en bieden hulp bij allerlei praktische zaken. Hiervoor is ± één euro per persoon per dag nodig. Daarnaast zorgt de familie er voor dat bedlegerige ouderen eten aan huis krijgen. Hiermee zet de familie het werk voort van hun moeder Wud. Meer informatie vindt u op: www.wycset.nl

*

Eerste gift 2013 aan de Stichting “Schoolproject Uganda”

Tijdens de laatste medewerkers avond van de Wereldwinkel overhandigde voorzitter mevr. Dini Muizer maar liefst €1000, - aan het “Schoolproject Uganda”. Dit kleinschalige project is gestart in 2009 tijdens een vakantie van vier inwoners van ons eigen Voorne Putten in Oeganda. Nadat zij in het dorp Kitwe, in het zuidwesten van Oeganda, een school hadden bezocht, ontstond er een plan om deze school te gaan steunen. Goed onderwijs in een goede omgeving is immers van belang om de kinderen een kans op een goede toekomst te bieden!

 

Zij lieten geld achter waarmee binnen 10 maanden aanleg van elektriciteit werd gerealiseerd. Na een tweede bezoek werd duidelijk, dat ook de huisvesting van de school en randdiensten dringend verbetering behoefden. Inmiddels is er een nieuwe keuken met inrichting, bibliotheek en toiletgebouw. Dit werd mogelijk door fondsenwerving; diverse bedrijven, instellingen en particulieren uit onze omgeving maakten dit financieel mogelijk. Maar ook staken de enthousiaste initiatiefnemers van de stichting zelf de handen uit de mouwen bij het bouwen van het nieuwe toiletgebouw.

De school heeft nu 930 leerlingen, verdeeld over 7(!) lokalen. Uitbreiding van het aantal klaslokalen is dus dringend gewenst. De gift van de Wereldwinkel kan hier aan bijdragen, maar er is natuurlijk veel meer nodig! Het motto van de stichting is: Wilt u ons helpen te bouwen aan een toekomst voor de kinderen van Kitwe’. Bekijkt u ook eens de website: www.schoolproject-uganda.nl


*

Dit doet Wereldwinkel Brielle met zijn inkomsten!

Inkomsten die niet nodig zijn voor de aankoop van nieuw assortiment en het betalen van de kosten zoals huur en elektriciteit besteedt de Wereldwinkel aan giften die de eerlijke handel bevorderen.

Een voorbeeld!

Importeur Lanka Lamai verkoopt producten gemaakt in Sri Lanka. Tini van der Brink van Lanka Lamai kent haar Sri Lankeese handelspartners goed. Zij heeft regelmatig contact met haar dertig producenten en zij weet bij wie met een extra stimulans een goed resultaat verwacht kan worden.

De keuze voor de tweede gift van de Wereldwinkel in 2012 viel op Lanka Lamai. In dat jaar kon de Wereldwinkel drie giften van elk €1500, - uitreiken. Op 8 oktober 2012 heeft het bestuur dit bedrag aan Tini van der Brink van Lanka Lamai overhandigd. Dat gebeurde tijdens een goed bezochte medewerkers avond.

Dit koopt de Wereldwinkel van Lanka Lamai!

De producten op deze tafel komen allemaal uit Sri Lanka van de dertig producenten van Lanka Lamai, meest kleine familiebedrijven. (Lanka=land en Lamai=kinderen)

De schalen en onderzetters komen van Earth Bound, een initiatief van Ranga met zijn Earth Bound recycle-project. Afvalpapier van fabrieken en kantoren wordt door dit bedrijf slim hergebruikt tot schalen, onderzetters, kaarten, passe-partouts of gewoon, 'nieuw' papier.

De geborduurde kaarten van textiel komen uit de werkplaats van Indira Tibblin. Eerst wordt de stof geverfd, beschilderd en daarna rondom de afgebeelde figuurtjes geborduurd. Alles met de hand. Zij heeft een prachtige werkplaats, deels in een overdekte galerij. Bij haar vinden vooral vrouwen een goede baan.

Maar liefst zes verschillende bedrijfjes ontwerpen het karakteristieke houten speelgoed voor Lanka Lamai. Het hout voor het speelgoed is afkomstig van de rubberboom of van de acacia. In totaal werken er bijna 400 mensen aan het speelgoed voor Lanka Lamai in afzonderlijke bedrijfjes. De werkplaatsen onderscheiden zich door goede lonen en prettige werkomstandigheden. Vooral voor vrouwen is hier veel werkgelegenheid.

Dit is waar het om draait bij eerlijke handel!

Als u deze producten koopt kunt u er zeker van zijn dat u een eerlijke prijs betaalt. De handwerkslieden krijgen een goed loon en werken onder goede omstandigheden én de werkgelegenheid voor vrouwen neemt toe.

*

Wereldwinkel Brielle is gevestigd aan de Voorstraat 73, schuin tegenover het historische witte Jacobskerkje. De openingstijden zijn dagelijks van tien tot vijf uur en op koopzondagen (1e zondag van de maand) van twaalf tot vier uur.