Welkom bij

Wereldwinkel Brielle

World Fair Trade in de Wereldwinkel


Wat is Fair Trade nu eigenlijk?

In het kort komt het hier op neer: Fair Trade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fair Trade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging.

Waarom is Fair Trade nodig?

Veel kleinschalige boeren in Azië, Afrika en Zuid-Amerika zijn continu in onzekerheid over hun inkomen. De wereldmarktprijs is vaak sterk fluctuerend, waardoor de opbrengst van de oogst vaak te laag is om een gezin van te kunnen onderhouden en kunnen de boeren niet investeren in hun onderneming en de toekomst van hun kinderen. Hierdoor blijft de armoede in stand. Fair Trade doorbreekt deze vicieuze cirkel.

Heel belangrijk is het, dat boeren zich organiseren. Inmiddels zijn er wereldwijd ruim 1100 boerencoöperaties aangesloten bij Fair Trade!

Maar...

Het werkt alleen als er ook bedrijven en consumenten zijn die de eerlijke en duurzaam verhandelde producten willen (ver)kopen. En gelukkig zijn die er! Inmiddels koopt 60% van de huishoudens jaarlijks één of meer Fairtrade producten. In Nederland worden deze producten door veel winkels verkocht. De Wereldwinkel was één van de eersten die Fair Trade producten verkocht en nog steeds is de Wereldwinkel een belangrijke leverancier.

*

ARMOEDE DE WERELD UIT – een droom die in 2015 zou uitkomen!

De Wereldwinkel voerde in 2005 actie met “Armoede de wereld uit”. In 2015 zouden 600 miljoen mensen meer verdienen dan1,25 dollar per dag. Krottenwijkbewoners zouden schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen hebben. Ontwikkelingslanden zouden toegang krijgen tot de wereldmarkt. Dit en meer werd door Nederland en 188 andere landen beloofd.

Wat is van deze beloftes terecht gekomen en welke waren de 8 milleniumdoelen:

1.    Armoede en honger uitbannen

2.    Onderwijs voor alle kinderen

3.    Gelijkwaardigheid mannen en vrouwen

4.    Verminderen kindersterfte

5.    Moedersterfte verminderen

6.    Gezondheidszorg verbeteren

7.    Beschermen duurzaam leefmilieu

8.    Wereldwijde samenwerking, zoals toegang tot de wereldmarkt

Lang niet alle voornemens zijn uitgekomen.

Dankzij de economische groei in China is de extreme armoede (minder dan 1,25 dollar per dag) wel gehalveerd. De economische groei in Zuid-Aziӫ en Afrika gaat een stuk langzamer. Nog steeds zijn er twee en een half miljard mensen zonder veilige sanitaire voorzieningen. Nog steeds sterven teveel kinderen voor hun vijfde verjaardag en overlijden teveel vrouwen in het kraambed. Gelijkheid tussen man en vrouw is amper verbeterd.

Hoe gaat het verder?

Dit jaar beginnen in januari de Verenigde Naties met de onderhandelingen voor nieuwe doelen die in 2030 bereikt moeten zijn. De doelen dreigen dit keer veel breder en minder concreet te worden. Er zal aandacht komen voor duurzaamheid omdat klimaatveranderingen en aantasting van biodiversiteit de problemen rond armoede zullen vergroten. Denk daarbij aan kappen van regenwouden voor palmolieplantages en grootschalige soja aanbouw.

Wat kan de Wereldwinkel doen aan armoedebestrijding in ontwikkelingslanden?

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit ontwikkelingslanden, gemaakt door producenten die er een rechtvaardige prijs voor krijgen zodat zij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen en hun kinderen naar school kunnen sturen. “Geen hulp maar EERLIJKE handel” is het motto.

U bent welkom in Wereldwinkel Brielle, Voorstraat 73 tegenover het witte Jacobskerkje, dagelijks geopend tussen tien en vijf, koopzondagen van twaalf tot vier uur!

*

50 jaar Wereldwinkel in Nederland op 7 september 2019

Op 7 september aanstaande wordt er landelijk aandacht besteed aan het 50-jarig bestaan van Wereldwinkels Nederland.

Zoals onze winkel in Brielle 20 jaar geleden is gestart, is het al 50 jaar geleden dat de allereerste wereldwinkel van Nederland geopend is in Breukelen, een mooie plaats gelegen aan de Vecht. Het draaide toen voornamelijk om koffie, thee, batiksjaals en boeddhabeeldjes.   

Vanaf 1 april 1969 verkocht Johan Derks rietsuiker vanuit een huiskamer  en op 21 augustus 1969 opende de eerste wereldwinkel de deuren: Wereldwinkel Breukelen.  Er ontstond een landelijke werkgroep en twee jaar later waren er in heel Nederland al 170 wereldwinkels! Al 50 jaar helpt de wereldwinkel nu ondernemers in ontwikkelingslanden toegang te krijgen tot de Europese markt, zodat zij een beter bestaan op kunnen bouwen.

Een groot aantal vrijwillige medewerkers staan klaar om bijzondere cadeaus en foodproducten te verkopen aan trouwe klanten.

Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens Fairtrade criteria geproduceerd en ingekocht.

Het begrip Wereldwinkel vindt zijn oorsprong na de Wereldhandels -conferentie van 1968. De zogenaamde Derdewereldlanden stelden tijdens deze conferentie tevergeefs voor, hen gunstigere handelsvoorwaarden toe te staan. Het versoepelen van de Europese tolmuren werd afgewezen. Dit bracht de journalist Dick Scherpenzeel op het idee om ‘Derdewereldwinkels’ in Nederland op te richten. Stichtingen zonder winstoogmerk zouden met hulp van vrijwillige medewerkers de producten uit ontwikkelingslanden voor de Nederlandse consument toegankelijk kunnen maken.

De Wereldwinkels helpen nu al 50 jaar ondernemers in ontwikkelingslanden toegang te krijgen tot de Europese markt,  zodat zij een beter bestaan op kunnen bouwen. Zevenduizendvijfhonderd vrijwillige medewerkers staan in de tweehonderdveertig Wereldwinkels in Nederland klaar om bijzondere cadeaus en foodproducten aan trouwe klanten te verkopen. Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens Fairtrade criteria geproduceerd en ingekocht.

Een goed idee om alvast een voorraadje aan te leggen voor de feestdagen! Iedereen die de chocolade van Tony Chocolonely kent, weet het: dit is de allerlekkerste chocolade, gemaakt van de beste (h)eerlijke cacao. De cacao wordt rechtstreeks bij boerencoöperaties in Ghana en Ivoorkust gekocht tegen een eerlijke prijs, een belangrijke stap in de richting van 100% slaafvrije chocola. Ook de overige ingrediënten worden waar mogelijk fairtrade gecertificeerd ingekocht.

Kom langs en kies (h)eerlijke chocolade in de Wereldwinkel in Brielle, Voorstraat 73, tegenover het witte Jacobskerkje.  Dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur en op koopzondag, de eerste zondag van de maand van 12.00 uur tot 16.00 uur.

*

Fairtrade in de Wereldwinkel

De Wereldwinkel verkoopt met trots fairtrade producten. Sommige mensen vragen zich wel eens af wat de verkoop van die ene schaal of tas nu concreet betekent voor de makers ervan. De makers van de artikelen, producenten, wonen bijvoorbeeld in landen als India, Thailand, Peru en Kenia, landen waar de meeste mensen arm zijn en een hard leven hebben. In de reguliere handel krijgen de producenten vaak maar weinig betaald voor hun arbeid. De Wereldwinkels proberen hier iets aan te doen. Door eerlijk te handelen met de producenten.

Geen hulp maar 'eerlijke' handel

‘Trade, not aid’ (handel, niet hulp) is de leus van de Wereldwinkels. Het betekent dat fairtrade geen traditionele ontwikkelingshulp, maar handel is. Fairtrade organisaties willen zorgen voor duurzame armoedebestrijding bij producenten in ontwikkelingslanden. Zij werken daarom aan inkomenszekerheid voor producenten door een prijs te betalen die de kosten dekt van de productie en waarvan de producent ook onderdak, voedsel, kleding, scholing en gezondheidszorg voor de hele familie kan betalen; kort gezegd een leefbaar inkomen heeft. Door bovendien langdurig samen te werken, creëren fairtrade organisaties een situatie waarin producenten durven te investeren in hun bedrijf.

Fairtrade biedt producenten daarnaast nog meer voordelen. Importeurs ondersteunen fairtrade producenten bijvoorbeeld met trainingen om hun bedrijfsvoering te verbeteren. Ook stimuleren ze gelijke kansen voor mannen en vrouwen, veilige arbeidsomstandigheden en duurzaamheid. Deze elementen zijn net zo waardevol als een goede prijs voor het product.